Quality Gate

Reaktiva kontroller

Layout för touch skärm

Layouts test, allt går att göra utifrån specifikationer. Knapparna till höger kommer vara kopplade för att visa olika ”Sidor” av touch skärmen, varje sida kan ha olika layouts och kommer kunna ändras väldigt enkelt direkt via skärm på arbetetsplatsen, alla bilder kommer även kunna klickas på. 

Layout för touch skärm

Proaktiva kontroller

Layout för touch skärm

Layouts test, allt går att göra utifrån specifikationer. Knapparna till höger kommer vara kopplade för att visa olika ”Sidor” av touch skärmen, varje sida kan ha olika layouts och kommer kunna ändras väldigt enkelt direkt via skärm på arbetetsplatsen, alla bilder kommer även kunna klickas på. 

Layout för touch skärm

Layout för touch skärm